Project Regie

Tijdens de uitvoering van overheidsprojecten is vaak het objectief toetsen van opgeleverde tussen- en eindprodukten onvoldoende geborgd. Dit leidt ertoe dat soms onder interne druk een ‘deliverable’ of project de status ‘opgeleverd / afgerond’ krijgt terwijl het resultaat zich niet in de buurt van de finish bevind. Bij de uitvoering van een project dient ook al aandacht te worden besteed aan de exploitatiekosten na ingebruikname. In veel projecten is dit vaak een onderbelicht aspect waardoor je voor onaangename verrassingen kunt komen te staan.

De regiepartij toetst en treedt niet in de plaats van de opdrachtgever, inkoopmanagement of projectleider op. Het regiebureau rapporteert aan de stuurgroep en de projectgroep en staat tussen organisatie en leveranciers. Bewaking van de kwaliteit van inhuur van externen geschied door een intakegesprek. Het regiebureau stelt samen met de projectleider de eisen vast waaraan ingehuurde externen per functie moeten voldoen. Hiermee kun je voorkomen, dat externe leveranciers proberen om (veel) junior consultants naar binnen te ‘schuiven’ (tenzij dat afgesproken is). Veel overheidsorganisaties zijn ‘te lief’ richting externe organisaties. De klant – leverancier relatie is een zakelijke, en zo moet je je contractpartner ook benaderen. Dit geldt overigens ook voor intern opdrachtgever – nemerschap.

Bewaking van de kwaliteit van de eindprodukten kan gebeuren door het uitvoeren van (acceptatie)tests. Het regiebureau voert de tests zelf niet uit, want tests zijn een onderdeel van het project. De Regiepartij kan de partijen ondersteunen en faciliteren bij het opstellen van acceptatiecriteria en ontvangt na het testen de rapportgages van de test en kan toetsen of de uitkomsten in overeenstemming zijn met de op te leveren deliverables en de afgesproken kwaliteit.

Tevens staan vaak ook de persoonlijke doelstellingen, ambitie niveau en onnodige complexiteit de project realisatie in de weg.

Orchestrate IT geeft vorm aan het Regiebureau dat buiten de invloed sfeer staat van de eigen organisatie. En zal op basis van feitelijke zaken & afspraken gedurende de project live cycle adviseren aan de stuurgroep.

Reacties zijn gesloten.