Visie

Het realiseren van een transparante en bestuurbare organisatie op basis van een heldere business (product en proces) architectuur ondersteunt door een generiek en beheersbaar ingericht applicatielandschap.

Missie

In onze visie is het essentieel een optimale regie functie te benutten voor het succesvol laten verlopen van een organisatie project met een IT component. Middels een bewezen en aantoonbaar succesvolle projectaanpak verhogen we de slaagkans van een IT project door uit te gaan van een business alignment. IT trajecten mislukken of komen moeilijk tot het beoogde resultaat omdat de projecten te snel een oplossing in de techniek willen realiseren. Het is onze visie om de pijn helder te benoemen en op te lossen vanuit de business. We ontwerpen een heldere business architectuur voor de organisatie die uitgaat van de te leveren producten en diensten en de daarbij benodigde processen. Helder en transparant. Vanuit dat inzicht worden IT tools en applicaties op generieke manier ingericht zodat IT projecten steeds op dezelfde manier uitgevoerd kunnen worden.

Onze ervaring ligt met name bij de locale overheid. Hier zien wij zeer versnipperde en verkokerde ICT applicatielandschappen. Er zijn vele applicaties ingericht per organisatieonderdeel voor vergelijkbare processen. Daarnaast hebben locale overheden een wildgroei aan processen die specifiek ontworpen zijn voor een bepaald bedrijfsonderdeel of een specifiek product. Orchestrate -IT heeft een proceshuis ontwikkeld voor gemeentes waarbij keer op keer een generieke werkwijze wordt gebruikt. Op die manier kun je generieke applicaties gaan inzetten voor de basisbedrijfsvoering en het snel en efficiƫnt leveren van producten en diensten aan klanten.

Reacties zijn gesloten.